Nu există vreun domeniu ferit de riscuri

Exista mai multe categorii de riscuri

Există mai multe categorii de riscuri. Sunt cele generale, care ameninţă activitatea celor mai multe dintre companii, şi riscurile care ţin de specificul activităţii companiei sau care sunt legate de unul sau altul dintre produsele firmei.

Dintre cele cu caracter general, le-aş pune pe primul plan pe cele care privesc instabilitatea economică generată de contextul geopolitic actual, lipsa de predictibilitate şi stabilitate a politicilor economice şi fiscale sau efectele stopării investiţiilor publice, coroborate cu un nivel foarte redus al investiţiilor externe. De altfel, în noul context economic european, avem puţine şanse de atragere a unor noi investitori de anvergură.

Riscurile care ameninţă industria noastră sunt şi ele legate de contextul general, în care firmele trebuie să identifice cât mai corect acele investiţii în promovare care se pot transforma cel mai repede în oportunităţi de creştere. Bugetele din ce în ce mai mici generează o competiţie pe preţ care îi defavorizează pe cei care furnizează servicii de calitate. Aş mai adăuga doar ceea ce ne doare cel mai tare în acest moment: riscul migrării oamenilor calificaţi, pe care este destul de greu să îi formăm, având în vedere domeniul foarte specific.

Pentru riscurile „clasice”, în special cele legate de plăţi sau de livrări, folosim sistemul de rapoarte şi notificări de la Coface. De celelalte categorii de riscuri, mai ales de cele din sfera activității noastre, încercăm să ne ocupăm pe măsură ce le identificăm.

Nu cred că există un domeniu în care poţi activa fără riscuri. Important e să le conştientizezi şi să încerci, pe cât posibil, să le previi şi să acţionezi astfel încât să le poţi atenua influenţa, la un moment dat.

Nu prea putem influenţa riscurile generale pe care le-am enumerat mai sus. Nu cred că într-o generaţie sau două, de acum încolo, vom putea forma o clasă politică responsabilă, capabilă să reacţioneze pozitiv şi imediat la semnalele venite din economie.

Vorbim despre infrastructură şi predictibilitate ca factori determinanţi pentru economie, de foarte multă vreme. Sunt zeci sau sute de studii, analize, rapoarte care vorbesc despre efectul nefast al economiei subterane. Fără nici un efect până acum!

Se pare că nu putem să facem nici o schimbare legată de absorbţia fondurilor europene, o resursă vitală pentru dezvoltarea economică. Este important însă ca fiecare dintre noi să facem tot ce e posibil pentru eliminarea riscurilor apropiate, care ţin de activitatea companiei sau de mediul imediat înconjurător al acesteia.

În mod clar, prevenirea apariţiei riscurilor este determinantă. Confruntarea este şi ea obligatorie atunci când nu ai reuşit să îţi dai seama din timp de riscul respectiv. Lipsa de reacţie poate avea efecte importante, dacă nu chiar dramatice.

Referitor la economia românească, riscurile la care este expusă sunt cele generale, menţionate mai sus, la care aş adăuga lipsa de competitivitate, ruptura totală dintre sistemul educaţional şi economia reală, lipsa unei culturi antreprenoriale la care şi şcoala ar putea contribui, lipsa structurilor eficiente de suport pentru mediul de afaceri, dependenţa de unele sectoare economice sensibile, precum agricultura.

Mie nu prea îmi place să risc.

Dar putem considera că activăm într-un mediu în care fiecare afacere are şi un grad de aventură.

Depinde foarte mult de domeniul de activitate, de mărimea companiei şi de influenţa pe care o pot avea asupra afacerii factorii externi aflaţi în afara ariei de acţiune a managerilor.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •