8 beneficii pentru care merită să-ți faci o evaluare profesionistă a afacerii

Majoritatea proprietarilor de afaceri apeleaza la o evaluare a companiei doar pentru a acoperi o necesitate imediata

Majoritatea proprietarilor de afaceri apelează la o evaluare a companiei doar pentru a acoperi o necesitate imediată: atunci când vor să vândă sau când unul dintre acționari dorește să iasă din afacere. Dar o evaluare profesionistă a afacerii poate fi foarte utilă chiar dacă nu urmează o vânzare de acțiuni sau părți sociale, pentru că furnizează proprietarilor acesteia indicii cu privire la valoarea actuală a companiei, determinată de factori precum: competiția pe piață, punctele forte față de competitori, oportunitățile viitoare, valoarea activelor sau valoarea beneficiilor previzionate a se înregistra în viitor.

Ce este o evaluare a afacerii și cine o poate face?

Evaluarea este definită în Standardele de evaluare a bunurilor ca un proces de estimare a valorii unui activ sau a unei datorii.

Valoarea unei întreprinderi, a unei afaceri, este valoarea totală a capitalurilor proprii plus valoarea creditelor sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii.

În România, conform legii, activitatea de evaluare poate fi desfăşurată de către orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat, adică persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de lege.

Evaluarea unei companii poate fi realizată de către un evaluator autorizat care deține specializarea EI: Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale. Misiunile de evaluare care implică și evaluarea activelor de tipul terenurilor, clădirilor sau echipamentelor tehnologice necesită cooptarea în echipă a unor evaluatori autorizați care dețin specializările EPI – Evaluări de bunuri imobile -, respectiv EBM – Evaluări de bunuri mobile.

Competența și experiența sunt aspecte importante care trebuie avute în vedere la alegerea evaluatorilor autorizați pentru evaluarea afacerii. Aceștia trebuie să cunoască bine atât metodologia de evaluare, cât și particularitățile domeniului de activitate al societății în cauză.