Importanța unei evaluări pentru o societate aflată în procedura insolvenței

Rapoarte de evaluare pentru societatii aflate in procedura insolventei

În urmă cu câțiva ani, lucrând la rapoarte de evaluare pentru societăți aflate în procedura insolvenței, am luat ”la bani mărunți” Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și am încercat să înțeleg cât mai bine rolul și importanța evaluării în cadrul acestei proceduri. (Ca evaluatori autorizați, trebuie să respectăm atât standardele de evaluare a bunurilor, cât și legislația în vigoare.) Așa că am analizat toate articolele din Legea nr. 85 în care se face referire la evaluare și mi-am dat seama că înțelegerea etapei procedurale în care se află societatea este esențială.

După identificarea etapei din procedură, în urma discuțiilor cu practicianul în insolvență, evaluatorul stabilește tipul de valoare pe care urmează să-l estimeze și contextul în care se va estima valoarea. Conform standardelor de evaluare, premisa valorii sau utilizarea presupusă descrie condițiile în care este utilizat un bun. În funcție de situație, se utilizează una sau mai multe premise ale valorii.

Legea prevede necesitatea întocmirii unui raport de evaluare pe parcursul procedurii insolvenței, în cadrul mai multor etape ale acesteia. Cele mai importante dintre acestea sunt:

1 – perioada de observaţie, în care administratorul judiciar analizează situaţia juridică şi patrimonială a societăţii pentru a determina dacă există perspective reale pentru salvarea societăţii, pe baza unui plan de reorganizare, sau, după caz, dacă societatea trebuie lichidată, deoarece nu mai poate fi revitalizată.

În această etapă (înainte de votarea planului de reorganizare), evaluarea poate avea în vedere:

  • continuarea activității – ipoteză în care evaluatorul estimează valoarea de piață și
  • încetarea activității – ipoteză în care evaluatorul estimează valoarea de lichidare.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •