Cod roșu de GDPR: cum va afecta el instituțiile de presă?

GDPR afecteaza mass media

În aproape fiecare discuție cu reprezentanții presei, sunt întrebată dacă GDPR (Regulamentul General pentru Protecția Datelor) afectează mass-media și în ce mod.

Da, GDPR afectează mass media. Pentru că, la rândul ei, mass-media afectează (impactează) drepturile și interesele persoanelor vizate, iar problema se pune în special atunci când persoanele vizate nu și-au dat consimțământul pentru publicarea informațiilor care le privesc. Publicarea de informații care au aptitudinea de a identifica sau de a conduce la identificarea unei persoane fizice („persoana vizată”) reprezintă o procesare de date, în sensul GDPR, și se supune tuturor dispozițiilor acestui regulament, inclusiv celor cu privire la necesitatea existenței unui temei legal pentru procesare.

De ce s-a născut GDPR?

Din perspectivă istorică, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un succesor specializat al dreptului la viață privată. Înainte de apariția GDPR, dreptul la viață privată a fost recunoscut în art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În aceeași Convenție, este recunoscut și dreptul fundamental la libertatea de exprimare („freedom of speech”), conform art. 10. Ca atare, dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare erau recunoscute cu egală putere și importanță de către Convenție, încă din anul 1950, fără a fi clar care dintre ele are prioritate, până în zilele noastre. Cele mai multe procese de presă s-au concentrat pe dezlegarea problemei juridice a stabilirii dreptului “mai îndreptățit” să primească protecția justiției, iar instanțele naționale au primit dificila sarcină de a decide, de la caz la caz și fără niște criterii clare, care dintre ele prevalează: dreptul persoanei sau dreptul mass-media de a informa publicul.

În 2016, apare GDPR și problema se repune pe tapet cu energie înnoită și noi argumente. În tot timpul scurs de la apariția Convenției, publicarea materialelor privind persoanele fizice de către mass-media s-a făcut, în lipsa unui grad rezonabil de certitudine cu privire la dreptul prevalent, în baza unui risc asumat. Din momentul 25 mai 2018 însă, la ecuația de calcul a riscului asumat se adaugă acele amenzi enorme aduse de GDPR.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •