Specialiştii, mai greu de găsit în 2016

Specialiştii, mai greu de găsit în 2016
Din punctul de vedere al recrutării, anul 2015 a fost un an atipic, cu o primă jumătate de an incertă, cu multe proiecte îngheţate, urmată de o a doua jumătate de an pozitivă.

Lipsa coerenţei în recrutare se datorează situaţiei economice: deşi, pe hârtie, prima jumătate a anului arăta bine, în realitate, creşterea economică nu s-a simţit (ba chiar dimpotrivă).

Există mai multe explicaţii pentru această situaţie:

  • creşterea economică din prima jumătate a anului s-a datorat, într-o mare măsură, fiscalizării unor activităţi economice aflate în zona gri, ca urmare a măsurior de înăsprire a controalelor fiscului;
  • situaţia politică incertă a Greciei a avut, de asemenea, un impact major în dinamica economică a României (şi nu numai), generând o stare de expectativă până la lămurirea situaţiei, petrecută către mijlocul anului;
  • aceeaşi stare de expectativă a fost generată şi de scăderea investiţiilor statului în proiecte mari de infrastructură;
  • nu în ultimul rând, situatia din Ucraina a generat, de asemenea, o stare de incertitudine în zonă, situaţie care a micşorat şi mai mult apetitul investiţional în prima jumătate a anului.

Aspectele menţionate mai sus au generat o stare de incertitudine şi expectativă, cu efecte negative asupra majorităţii ramurilor economice şi, în special, asupra pieţei locurilor de muncă. Deşi nevoia de a angaja exista, decizia efectivă de angajare a tot fost amânată de către companiile de pe piaţa din România.

La jumătatea anului, situaţia Greciei s-a lămurit, cel puţin pentru moment, iar contextul din Ucraina a ajuns la un oarecare echilibru. În plus, tensiunile din cele două ţări generaseră deja o orientare a investiţiilor către alte state din regiune, inclusiv România.

Astfel, în semestrul al doilea, companiile au încercat să compenseze perioada de expectativă, astfel că piaţa a cunoscut o creştere accelerată.

Din nou, motorul pieţei forţei de muncă l-a constituit sectorul IT, unde investiţiile noi, creşterile asumate de anumite companii şi migraţia rezultată de aici au dus la o cerere şi mai mare de specialişti. Din păcate însă, această nevoie constantă de specialişti nu a fost susţinută şi de o creştere a ofertei, numărul absolvenţilor şi, în general, al angajaţilor cu pregătire în domeniu fiind în continuare insuficient.

Însă nu numai IT-ul, ci şi restul sectoarelor s-au dinamizat: companii care până în acest moment făcuseră restructurări sau trecuseră prin procese de consolidare au început din nou să angajeze.

Dintre caracteristicile pieţei de recrutare în 2015, subliniem:

  • durata de închidere a proiectelor a scăzut cu aproximativ 20%, comparativ cu 2014;
  • a crescut numărul poziţiilor deschise în marketing şi vânzări, ceea ce arată intenţia de creştere a companiilor;
  • IT-ul a fost, în continuare, cel mai activ domeniu;
  • companii noi au intrat pe piaţa din România;
  • cererea de specialiști a dus la creșterea gradului de dificultate pentru recrutarea acestor poziții;
  • s-a observat o tendinţă de creştere a salariilor (după o perioadă de stagnare sau chiar de scădere a lor).

În ceea ce priveşte poziţiile pe care Qualia le-a avut deschise în 2015, putem spune că din totalul proiectelor, aproximativ 60% au fost proiecte IT (dintre care aproximativ 35% poziţii de management şi 65% poziţii de specialist), 40% proiecte non-IT (dintre care în jur de 55% poziţii de management, 45% poziţii de specialist).

În 2016, considerăm că trendul pozitiv în recrutare se va menţine, pe fondul unei creşteri economice reale, stimulată şi de creşterea veniturilor şi scăderea taxelor.

(Foto: Daniel Scully, www.flickr.com)