65% dintre companii consideră că practicile şi tehnologiile BPM au un impact direct asupra îmbunătăţirii eficienţei organizaţiilor

65% dintre companii considera ca practicile si tehnologiile BPM au un impact direct asupra imbunatatirii eficientei organizatiilor

Conform rezultatelor studiului* naţional BPM – Business Process Management**, realizat de către Ensight Management Consulting, companiile consideră că practicile şi tehnologiile BPM le ajută la obţinerea de economii prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii (65%), la îmbunătăţirea satisfacţiilor clienţilor pentru a rămâne competitivi (56%), la perfecţionarea produselor şi serviciilor existente şi la realizarea de progrese în procesul de intrare pe noi segmente de business (52%).

Per ansamblu, tendinţa generală este de sporire a interesului managerilor faţă de BPM, în ultimii doi ani. Peste 50% dintre respondenţi au un interes ridicat pentru domeniu, manifestând un angajament strategic sau semnificativ. De asemenea, se poate remarca o mai bună înţelegere a conceptului BPM, tot mai mulţi manageri fiind conştienţi că pentru a implementa un proiect BPM eficace este necesară schimbarea culturii organizaţionale.

„Procesele şi managementul acestora sunt prezente în fiecare companie, indiferent de domeniu sau de dimensiune, chiar dacă nu întotdeauna sunt executate şi structurate în mod conştient. Ne bucurăm că există un interes în creştere faţă de acest domeniu. Totodată, este bine să se înţeleagă că dezvoltarea sistemelor de management al proceselor ar trebui să devină o cultură, care, fără investiţii continue în tehnologie, sisteme şi personal specializat în BPM, nu va genera rezultatele dorite. Desigur, existenţa unei viziuni clare a managementului asupra proceselor reprezintă o condiţie primordială pentru dezvoltarea de organizaţii moderne”, a explicat Ion Ghimbovschi, Manager Ensight.

În ciuda interesului declarat în creştere, progresul în ceea ce priveşte transpunerea în practică nu este la fel de mare dacă ne raportăm la evoluţia internaţională***. În primul rând, există tendinţa de a evita proiecte de anvergură, preferându-se activităţi de optimizări punctuale. În acest sens, îmbunătăţirile în paşi mici şi automatizarea activităţii rămân printre abordările preferate. În al doilea rând, este necesară revizuirea modului în care este monitorizată performanţa proceselor, ţinând cont că doar 30% dintre respondenţi confirmă că sistemele informatice din companiile pe care le reprezintă sunt orientate către procese, au toate datele disponibile, iar extragerea informaţiei este facilă.

De asemenea, sunt deficienţe la nivelul implicării factorului uman. Se remarcă o responsabilizare redusă a angajaţilor pentru optimizarea proceselor şi o legătură slabă între promovarea performanţei proceselor şi sistemul de remunerare sau cultura organizaţională. Doar în 1 din 5 companii sistemul BPM este înţeles şi adoptat. Nu în ultimul rând, nivelul tehnologic mai degrabă redus (1 din 2 companii nu cunosc sau nu intenţionează să utilizeze tehnologii specifice şi instrumente de software pentru îmbunătăţirea proceselor) şi formarea personalului în domeniul optimizării şi controlului performanței proceselor rămân provocări majore.

Lipsa competenţelor interne şi gradul redus de maturitate a companiilor în domeniul BPM a generat o creştere susţinută pentru servicii de consultanţă. Astfel, ponderea companiilor care au utilizat servicii de consultanţă a crescut de la circa 50% la 60%, cele mai căutate servicii fiind definirea strategiei, training, managementul schimbării şi asistenţă la automatizarea proceselor.

„Ensight are una dintre cele mai experimentate echipe de remodelare a proceselor de business din România, oferind companiilor un mix personalizat de instrumente şi metodologii, adaptate nevoilor acestora, de la asistenţă în dezvoltarea echipelor interne pentru managementul proceselor până la auditul sistemelor BPM existente, recomandări de îmbunătăţire sau redesenarea și implementarea acestora – inclusiv implementarea de aplicaţii IT (ERP, CRM, BPMS, RPA etc.)”, a punctat Ion Ghimbovschi.

Studiul Ensight despre managementul proceselor în România se află la cea de-a patra ediţie, întregind zece ani de cercetare în serviciul comunităţii de profesionişti şi persoane interesate de managementul proceselor de afaceri.

* la studiul BPM Ensight Management Consulting au participat 56 de companii mari, medii şi mici, care activează în diverse domenii de activitate (servicii financiare, IT & telecomunicații, retail, producţie, servicii profesionale, construcţii, energie şi utilităţi, agricultură etc), în România.
** BPM – Business Process Management (Managementul Proceselor de Afaceri) este disciplina de management care integrează strategia şi obiectivele unei companii cu aşteptările şi nevoile clienţilor acesteia, concentrându-se pe procesele care au loc de la momentul manifestării interesului din partea unui client şi până la finalizarea printr-o achiziţie. Practic, domeniul aduce la un loc strategiile, obiectivele, structurile organizaţionale, rolurile, politicile, metodologiile şi instrumentele IT cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa operaţională. Paşii principali sunt: analiza/auditul proceselor existente, îmbunătăţirea sau regândirea proceselor, implementarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a proceselor end-to-end şi stabilirea unei guvernanţe a proceselor.
*** Studiu internaţional realizat de asociaţia profesională BP Trends, bazat pe 180 de răspunsuri colectate în T4 2017

Foto: Pixabay

Citește și Centrarea pe client în serviciile profesionale