Top competențe-cheie ale conducerii cu impact asupra profitabilității

de Dorin Bodea, General Manager, Result Development

Care dintre rolurile și competențele de manager, de lider și de antreprenor are impactul cel mai mare asupra profitabilității afacerii?

Iată întrebarea provocatoare la care studiul Result Development din 2012-2013, realizat cu 108 manageri (27 general manageri, 43 top manageri și 38 middle manageri) din 27 de companii (8 companii multinaționale și 19 companii naționale românești) caută să ofere un răspuns concret.

Folosind metoda feedback-ului de evaluare a competențelor conducerii (autoevaluare, evaluarea subordonaților și evaluarea managerilor superiori), am constatat că între autoevaluarea managerilor și evaluarea lor de către propriii subordonați, pe de o parte, și profitabilitatea afacerii, pe de altă parte, nu există relație pozitivă.

Sigura legătură între acestea este prezentă în evaluarea managerilor superiori.

Pentru a afla cum se diferențiază rolurile și competențele conducerii evaluate de managerii superiori în funcție de nivelul profitabilității afacerii, am împărţit companiile participante la cercetare pe cele trei grupe de profitabilitate (în funcție de rata profitului net):
•grup 1: companii cu o rată a profitabilităţii mai mare de 1,5%;
•grup 2: companii cu o rată a profitabilităţii cuprinsă între 0,1% şi 0,8%;
•grup 3: companii cu o rată a profitabilităţii mai mică de 0,1% şi/sau negativă.

Analiza comparativă detaliată între nivelurile, rolurile și competențele conducerii, în funcție de cele trei grupe de profitabilitate este prezentată în figura 1.

Conform figurii 1, am putea răspunde la întrebarea „Care este nivelul de dezvoltare al rolurilor și competențelor conducerii care face diferența dintre o conducere semnificativ mai profitabilă decât alta?“. Conducerea companiilor cu profitabilitate peste 1,5% a răspuns că doar un nivel de dezvoltare a tuturor celor trei roluri, de manager, de lider și de antreprenor, apropiat de 80% (foarte mare), sau 8 din 10, are un impact semnificativ asupra profitabilității afacerii.

Diferențierea rolurilor și a competențelor conducerii pe cele trei grupe de profitabilitate pare a ne sugera ce înseamnă trecerea de la mediu la top sau de la „bunicel” la foarte bun. Iar această performanță constă în dezvoltarea rolurilor și a competențelor conducerii unei companii (echipei de conducere) în medie cu 13,72 puncte procentuale. Este o creștere foarte greu de realizat în realitate. Referindu-ne la rolurile de manager, de lider și de antreprenor, evidențiem două particularități:

•Rolul de antreprenor face diferența atât între conducerea companiilor din grupele cu profitabilitate peste 1,5%, respectiv 0,1% și 0,8%, cât și între conducerea companiilor din grupele cu profitabilitate cuprinsă între 0,1% și 0,8% și sub 0,1%. În primul caz, diferența este de 12,88 puncte procentuale, în cel de-al doilea, de 3,90 puncte procentuale. Rolul de manager înregistrează aceeași tendință ca cel de antreprenor, dar cu diferențe semnificativ mai reduse.

•Rolul de lider prezintă cea mai mare diferență între conducerea companiilor din grupele de profitabilitate peste 1,5% și între 0,1% și 0,8% și cea mai mică diferență între grupele cu profitabilitate peste 1,5% și sub 0,1%. Cu alte cuvinte, rolul de lider este la un nivel superior în grupul companiilor cu profitabilitatea sub 0,1% față de grupul cu profitabilitatea cuprinsă între 0,1% și 0,8%.

Inițial, această diferență inversă am interpretat-o ca fiind un paradox, dar vom constata în analiza detaliată că în grupa de companii cu cea mai mică profitabilitate putem identifica un tip specific de leadership – predominant emoțional, de influențare (poate chiar de manipulare). Conducerea caută, probabil, o compensare pentru a acoperi lacunele rolurilor de antreprenor și de manager.
Bazându-ne pe aceste particularități, putem spune că cel mai mare impact asupra profitabilității afacerii îl are rolul de antreprenor. Ținând cont de limitele cercetării noastre (un număr mic de companii), putem vorbi despre o relație cauzală – o relație naturală, de așteptat – între rolul de antreprenor și profitabilitate. Iar pentru ca resursele antreprenoriale să nu fie risipite, este nevoie de completarea rolului de antreprenor cu cel de manager și de lider.

Astfel, putem spune că, prin prisma competențelor conducerii, creșterea semnificativă a profitabilității poate fi realizată doar prin dezvoltarea unitară și coerentă a rolurilor de manager, lider și antreprenor la un nivel superior (aproximativ 8 din 10). Vorbim aici despre ecosistemul conducerii (manager, lider și antreprenor), care va putea asigura creșterea semnificativă și durabilă a performanței afacerii.

o afacere i de antreprenor.

Competențele-cheie ale rolului de manager
În figura următoare, sunt prezentate competențele rolului de manager pe cele trei grupe de profitabilitate definite. (vezi figura 2)
Observăm superioritatea majorității competențelor specifice rolului de manager (12 din 13) din cadrul companiilor din grupa cu cea mai mare profitabilitate.

Dar, dintre toate aceste competențe manageriale, numai următoarele trei înregistrează diferențe semnificative din punct de vedere statistic: asigurarea eficacităţii, centrare pe procese și centrare pe rezultate.

diferente

Aceste trei competenţe explică diferențele existente în conducerea celor trei grupe de companii și, drept urmare, au cel mai semnificativ impact asupra profitabilității afacerii. Mai remarcăm că toate aceste trei competențe manageriale sunt evaluate la un nivel foarte înalt în cadrul companiilor cu profitabilitate peste 1,5%.

Competențele-cheie ale rolului de lider
În figura 3, sunt prezentate competenţele rolului de lider, pe cele trei grupe de profitabilitate (peste 1,5%; între 0,1% şi 0,8%; sub 0,1%).
După cum observăm în figura 3, majoritatea competenţelor rolului de lider înregistrează diferenţe importante între nivelul acestora în companiile cu profitabilitatea mai mare de 1,5% şi în cele cu profitabilitate mai scăzută. Dintre toate acestea, numai cinci competențe ale rolului de lider prezintă diferențe semnificative din punct de vedere statistic: schimbare, alinierea angajaţilor, oferirea de feedback, consideraţie personală și stimulare intelectuală.

În consecință, putem spune că rolul de lider are un impact semnificativ asupra profitabilității companiilor, prin aceste cinci competențe-cheie. Întrebarea firească care se impune imediat este ce semnificație au aceste competențe în dezvoltarea afacerii. Din perspectiva noastră, aceste competențe ne indică faptul că leadershipul transformațional (centrat pe coordonatele stimulare intelectuală și considerație personală – singurele competențe cu scoruri foarte înalte) este forma de creare a consensului pe care o aleg preponderent conducătorii companiilor cu profitabilitate ridicată. Sesizăm aici un model de transformare integrată a angajaților, a echipelor și organizațiilor, cu implicații directe asupra performanței afacerii.

Citește și Pasiunea pentru business este contagioasă

În figura 3, remarcăm o tendință specifică conducerii din companiile cu profitabilitate sub 0,1% și negativă. Este vorba despre evaluarea la un nivel superior a următoarelor competențe: influențare; a fi model; antrenare (coaching) și centrare pe oameni. În interpretarea noastră, este posibil ca dezvoltarea și orientarea predominantă pe aceste competențe de leadership să reflecte capacitatea conducătorilor de a compensa lipsa unor rezultate prezente printr-un accent mai mare pe zona relaţional-emoţională, pe satisfacţia şi influenţarea angajaţilor.

diferente 2

Competențele-cheie ale rolului de antreprenor
În figura 4, sunt prezentate competențele rolului de antreprenor, pe cele trei grupe de profitabilitate (peste 1,5%; între 0,1% şi 0,8%; sub 0,1%).
De asemenea, observăm superioritatea competențelor specifice rolului de antreprenor din cadrul companiilor cu profitabilitate mai mare de 1,5%. Sesizăm că, din cele șapte competențe antreprenoriale analizate, numai următoarele trei înregistrează diferențe semnificative din punct de vedere statistic: asumarea riscurilor, inovare, gândire de tip proiecte.

diferentw 3

Aceste trei competențe antreprenoriale-cheie explică diferențele conducerii companiilor din cele trei grupe de profitabilitate și, ca atare, au cel mai mare impact asupra profitabilității afacerii.

Inovarea sub formă de proiecte, dublată de asumarea riscurilor, sintetizează esența rolului de antreprenor al conducerii și creează condițiile favorabile dezvoltării avantajului competitiv și al creșterii semnificative a performanței afacerii.

Modelul conducerii de creștere a profitabilității
În consecință, competențele-cheie care explică diferenţele de profitabilitate dintre companiile analizate reflectă o perspectivă structurală diferită a conducerii din grupul de companii cu o rată a profitului mai mare de 1,5%.

Această perspectivă indică un model al conducerii cu impact semnificativ asupra profitabilității, exprimând nu numai gradul superior de dezvoltare a rolurilor și competenţelor de manager, de lider şi de antreprenor, ci şi complementaritatea lor.

În cadrul modelului pe care l-am numit ecosistemul conducerii, competențele-cheie cu cel mai mare impact asupra performanței sintetice a afacerii sunt:

Competențele-cheie ale rolului de manager
•asigurarea eficacității acțiunilor;
•centrarea pe procese;
•centrarea pe rezultate.

Competențele-cheie ale rolului de lider
•stimularea intelectuală;
•considerația personală;
•feedback-ul;
•alinierea;
•schimbarea.

Competențele-cheie ale rolului de antreprenor
•inovarea;
•gândirea de tip proiect;
•asumarea riscurilor.

Toate aceste competențe-cheie ale conducerii în afaceri, puse în valoare de dezvoltarea sistemului managerial omul-procesele-rezultatele și de un cadru organizațional echitabil, reprezintă un model funcțional al ecosistemului conducerii care ne promite creșterea semnificativă și durabilă a profitabilității.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •