Cu ce se confruntă departamentul de HR în cazul unei fuziuni sau achiziții (M&A)

Rolul departamentului de HR este unul amplu in cadrul fuziunilor si achizitiilor (M&A)

Transferul răspunderii disciplinare, ca urmare a proiectelor de M&A

Fuziunile și achizițiile (M&A) au devenit modul cel mai des întâlnit de creștere pentru firmele care doresc un avantaj competitiv într-o economie de afaceri globală, din ce în ce mai complexă.

Fără îndoială, fuziunile și achizițiile prezintă provocări semnificative pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, printre care se numără inclusiv:

  • corecta informare a salariaților cu privire la tranzacție;
  • redefinirea organigramei din cadrul societății în urma proiectului de M&A;
  • comunicarea eficientă cu salariații din cadrul societății pe tot parcursul proiectului, cu respectarea unui nivel adecvat de confidențialitate, pentru limitarea efectelor negative ale acestei transformări;
  • îndrumarea structurii de management a societății, ținând cont de schimbările de natură organizațională dorite;
  • implementarea unei noi culturi organizaționale (norme, proceduri, politici interne, fluxuri de activitate) care să conducă la integrarea salariaților transferați.

Având în vedere că rolul departamentului de HR este unul amplu în cadrul fuziunilor și achizițiilor, iar provocările sunt din ce în ce mai diverse, prezentul articol dorește să dezbată un aspect care nu este antamat de actele normative în vigoare, dar care este tot mai des întâlnit, respectiv, transferul răspunderii disciplinare a salariaților.

Odată cu finalizarea unui proiect de M&A, are loc și transferul colectiv al salariaților de la cedent (”vânzător”), la cesionar (”cumpărător”). Transferul colectiv presupune o modificare ex lege a contractului individual de muncă cu privire la angajator și, eventual, la locul de muncă, urmând ca toate celelalte elemente să rămână în forma inițială.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •