Foresight, un nou stil de gândire a viitorului

Foresight-ul exprima capacitatea unei persoane, a unei echipe, a unei organizatii sau a unei comunitati de a gandi intr-un mod sistematic la un viitor dorit

Foresight-ul este un nou stil de gândire a viitorului, pe care oamenii politici ar trebui să îl aplice, astfel încât programele de guvernare cu care se prezintă în alegeri să reprezinte, pe lângă abordarea specifică doctrinei fiecărui partid, o viziune pe termen lung, despre dezvoltarea armonioasă a ţării şi asigurarea de condiţii cel puţin decente de viaţă pentru fiecare cetăţean al țării, spune consultantul în management – Romeo Ilie.

Acesta a explicat într-un interviu pentru Manager Express ce este foresight-ul, la ce foloseşte şi unde poate fi implementat şi în România.

1. În ce constă foresight-ul?

Foresight-ul exprimă capacitatea unei persoane, a unei echipe, a unei organizaţii sau a unei comunităţi de a gândi într-un mod sistematic la un viitor dorit, pentru a determina deciziile care ar trebui luate în prezent pentru ca viitorul dorit să se întâmple întocmai şi în orizontul de timp estimat.

Pentru ca viitorul dorit să nu fie unul utopic, cei care îl prefigurează trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a învăţa şi de a cunoaşte, astfel încât drumul care duce din prezentul nesatisfăcător / nemulţumitor către viitorul dorit să fie realist şi sustenabil.

A gândi la viitor este ceea ce facem în fiecare zi, cu informaţiile şi cunoştinţele de care dispunem. Pentru ca viitorul dorit să fie și realizabil, importante sunt abordarea sistematică, pas cu pas, şi luarea în consideraţie a opiniilor experţilor, dar şi rezultatul unor consultări cu reprezentanţi ai grupărilor care pot beneficia sau pot fi afectate negativ de deciziile care se vor lua, pentru împlinirea acelui viitor dorit.

2. Ce este el, un instrument de anticipare?

Foresight este o metodologie de colectare, într-o manieră sistematică şi participativă, de date şi informaţii, evaluate inteligent privind viitorul, şi de construire a unei viziuni pe termen mediu-lung, având ca scop luarea în prezent a celor mai adecvate decizii şi elaborarea unor planuri de acţiune comune pornind de la situaţia prezentă şi privind spre viitor. Este un nou stil de gândire a viitorului. Metodologia include o serie de metode şi instrumente folosite în practica ştiinţifică economică şi sociologică, care însă sunt folosite într-un mod integrat, coerent pentru a furniza informaţii, concluzii şi recomandări cu privire la decizii şi la modul lor de implementare, cu luarea în calcul a resurselor necesare implementării (financiare, materiale, umane şi de timp).

3. Ce companii îl pot folosi?

Metodologia de foresight poate şi este recomandabil a fi utilizată de către toate companiile, organizaţiile şi comunităţile umane, inclusiv unităţi teritorial-administrative (primării, consilii judeţene), ministere şi guverne care îşi gândesc viitorul pe termen lung (între 10 şi 20 de ani şi chiar mai mult), al lor sau al comunităţilor de a căror dezvoltare sunt responsabile. Gândirea viitorului pe termen scurt, de regulă până în 5 ani, se face de către acei manageri / organisme şi persoane de decizie care nu doresc să iasă din „zona de confort”. Aceşti manageri sunt convinşi că pot reacţiona corect şi la timp la evenimentele care apar şi se desfăşoară în jurul lor şi că, mai mult sau mai puţin, condiţiile de funcţionare ale societăţilor lor vor putea fi apreciate printr-o extrapolare liniară pornind de la situaţia curentă. Ei consideră că ceea ce se va întâmpla în viitor se bazează pe elemente ale trecutului şi prezentului şi că oricât de bună ar fi gândirea viitorului tot va fi blocată de unele dileme care nu au putut / nu pot fi prevăzute prin extrapolarea trecutului.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •